Vanliga frågor

Undrar du över något? Vi har samlat de vanligaste frågorna här!

Se om du kan få svar på dina fråga i listan. 
Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Vi hämtar dina sopor där du finns, i hela Skåne. Bland annat Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg.

Vi hanterar olika typer av avfall som wellpapp, plast, blandat avfall, träpallar, skrot, elektronik, frigolit samt metall. Tveka inte att höra av dig om du har något annat avfall du vill återvinna.

Vi hjälper företag, verksamheter, kommuner och bostadsrättsföreningar, stora som små. Inom industri, livsmedel, kök, kontor, rivningsavfall och mycket annat. Så länge du har något som ska slängas hjälper vi dig.

Vi hämtar avfallet en tid som passar dig eller när behållaren är full. Vi transporterar bort avfallet och ser till så att det källsorteras eller återvinns om möjligt på en återvinningscentral. Recycling Sweden köper avfall av följande material: wellpapp, mjukplast, träpallar, skrot, elektronik och frigolit. Därefter får du tillbaka vad ditt avfall var värt.

I vår modell är inget avfall bara skräp utan det har ett värde. Ett mögligt bananskal kanske inte känns så värdefullt, men det bananskalet kan med många andra mögliga bananskal bli till biogas och gödningsmedel. Metallresterna från konservburken kan bli nya armeringsjärn eller en del av en bilmotor. När vi hämtar ditt avfall hämtar vi inte bara det skräp som du vill bli av med, vi kör iväg dina tillgångar och ger sedan tillbaka vad tillgången var värd.

Avfall kan användas på främst två olika sätt. För det första som återvinning, när något gammal kan få nytt liv. Avfall kan även användas för att utvinna energi, avfall för att utvinna energi är främst brännbart grovavfall samt plast och vissa trämaterial.

Avfall sorteras så långt som möjligt utifrån tillgänglig uppdelning. Sortering av bland annat glas, wellpapp, matavfall, metall, batteri och elektronik. Hur, vad och var du ska sortera dina sopor kan du läsa mer om på sopor.nu.

Avfall är ett stort miljöproblem om avfallet inte hanteras på rätt sätt. Hanteras däremot avfallet på ett bra sätt genom återvinning och återanvändning har avfallet en mindre negativ påverkan på vår miljö. Avfall kan hanteras som en resurs vid framställandet av nya material och utvinning av energi.

Alla bilar vi använder för transport tankas förnybart med miljövänligt bränsle.