Tippcontainrar rymmer från 150 liter till 2200 liter och finns tillgängliga med eller utan lock. De är självtömmande och kommer som standard både som manuell och automatisk.

Om produkten

Vippcontainern med topphängande frontlucka tar emot volymer på:

Liftdumpercontainer finns i två olika varianter: en som är täckt med dörrar och en öppen.

Om produkten

Täckt liftdumpercontainer

En täckt liftdumpercontainer med dörrar tar emot följande volymer:

 • 8m3
 • 10m3
 • 12m3

Öppen liftdumpercontainer

En öppen liftdumper tar emot följande volymer:

 • 10m3
 • 12m3
 • 14m3
 • 15m3

Användningsområdet för maskinflak är transport av maskiner. Det kan vara bland annat grävmaskiner, truckar och hjullastare. Maskinflaket kan även användas till pallgods och skrymmande föremål.

En frontlastare passar dig extra bra som bara ska slänga brännbart avfall och papper. Den finns tillgänglig I två olika storlekar och tar antingen emot volymer på 6m3 eller 8m3

Lastväxlarflak kommer i många olika varianter, ett lastväxlarflak kan fyllas med ditt avfall och sedan lätt transporteras bort med hjälp av en lastbil.

Om produkten

Vi tillhandahåller lastväxlarflak för följande material och storlekar:

Skrot:

 • 22m3
 • 30m3
 • 35m3
 • 38m3
 • 41m3

Allaround:

 • 20m3
 • 22m3
 • 25m3
 • 30m3
 • 35m3
 • 40m3

Grus:

 • 12m3

Heltäckt lastväxlarflak

Det finns även en variant av lastväxlarflak som är helt täckt, denna finns i följande storlekar:

 • 15m3
 • 20m3
 • 28m3

En komprimator passar dig som har stora mängder avfall men begränsat utrymme. Komprimatorer finns i tre olika modeller, mobilia komprimatorer, stationära komprimatorer och skruv komprimatorer.

Om produkten

Mobila komprimatorer

Mobila komprimatorerhar en kapacitet från 10m3 till 21m3 och tar emot följande material:

 • Wellpapp
 • Plast
 • Brännbart
 • Blandat avfall
 • Bio/organiskt

Stationära komprimatorer

Stationära komprimatorer har en kapacitet från 20m3 till 38m3 och tar emot följande material:

 • Wellpapp
 • Plast
 • Brännbart
 • Blandat avfall
 • Trä

Skruvkomprimatorer

Skruvkomprimatorer är den optimala lösningen för tuffare typer av avfall och stora mängder avfallsvolymer. Skruvkomprimatorn har en kapacitet från 20m3 till 35m3 och tar emot följande material:

 • Wellpapp
 • Plast
 • Trä

För komprimatorer ingår även installation, utbildning och service!

En balpress är perfekt för dig och ditt företag som har mindre avfallsvolymer och begränsad plats. Balpressen komprimerar det lösa avfallsmaterialet till en kompakt bunt eller till en bal. Balpressen kan användas för ett flertal olika material.

Om produkten

Alla balpressar har stora inkastsöppningar vilket gör fyllningen enkel. För balpressar ingår även installation, utbildning och service. Vertikala balpressar har en kapacitet från 3 ton press tryck till 50 tons press tryck.

Material som kan hanteras av en balpress är bland annat:

 • Wellpapp
 • Plast
 • Textiler

Har du mindre avfall tillhandahåller vi dig med avfallskärl och avfallsbehållare. I avfallsbehållaren kan du slänga exempelvis elektronik och batterier. Det finns ett flertal olika behållare ämnade för olika typer av avfall i olika färger.

Dekaler och skyltar

För att säkerställa att rätt sak slängs på rätt plats finns en nordisk standard för dekaler och skyltar på källsorteringsbehållarna. Standarden gäller för färger, symboler och terminologi. De behållare ni beställer av oss kommer med tillhörande dekal för att förtydliga vad som ska slängas var.

Ett miljöhus är perfekt för källsortering av olika material.
Miljöhusen finns i två olika varianter: ett i komposit och ett i betong.

Miljöhus i komposit

Miljöhusen i komposit är motståndskraftiga mot fukt och röta, det är lätta att hålla rent och har en klar fördel i tuffa miljöer. Komposit är profiler och brädor tillverkade av återvunnen plast blandat med träfiber. Husen finns i två standardmodeller men kan även anpassas till det enskilda objektet. Det ingår stor valfrihet när det kommer till kulör, fönster, dörrar och tak.

Miljöhus i betong

Fördelen med miljöhus i betong är låg underhållskostnad, lång livstid, goda brandegenskaper, lätta att hålla rena, skadedjursäkra, samt goda egenskaper att motverka luktproblem. Huset levereras som en byggsats med golv, väggar och tak av prefabricerad betong och kan anpassas efter dina behov.

Stor box används för avfallshantering av farligt avfall. Farligt avfall är avfall som kan innebära en risk för liv och hälsa. Det kan vara exempelvis frätande, brandfarligt, toxiskt eller radioaktivt.

Om produkten

Stor box av grå HD-polyeten 670 liter är en certifierad förpackning för transport av avfallet.
Produkten uppfyller kraven för insamling och transport av exempelvis färg- och limrester, aerosoler och bilbatterier.