produkter

Balpress

En balpress är perfekt för dig och ditt företag som har mindre avfallsvolymer och begränsad plats. Balpressen komprimerar det lösa avfallsmaterialet till en kompakt bunt eller till en bal. Balpressen kan användas för ett flertal olika material.

Om produkten

Alla balpressar har stora inkastsöppningar vilket gör fyllningen enkel. För balpressar ingår även installation, utbildning och service. Vertikala balpressar har en kapacitet från 3 ton press tryck till 50 tons press tryck.

Material som kan hanteras av en balpress är bland annat:

  • Wellpapp
  • Plast
  • Textiler