produkter

Behållare

Har du mindre avfall tillhandahåller vi dig med avfallskärl och avfallsbehållare. I avfallsbehållaren kan du slänga exempelvis elektronik och batterier. Det finns ett flertal olika behållare ämnade för olika typer av avfall i olika färger.

Dekaler och skyltar

För att säkerställa att rätt sak slängs på rätt plats finns en nordisk standard för dekaler och skyltar på källsorteringsbehållarna. Standarden gäller för färger, symboler och terminologi. De behållare ni beställer av oss kommer med tillhörande dekal för att förtydliga vad som ska slängas var.