produkter

Brandsäkra skåp

Brandsäkra skåp används för förvaring av brandfarliga produkter. Det brandklassade skåpet ger dig längre tid att agera i händelse av brand och med en minimerad brandskada blir verksamhetsavbrottet kortare.

Om produkten

Skåpen med 30 till 90 minuter brandmotstånd är alla testade enligt standard EN 14470–1. Skåpen finns i flera olika storlekar och varianter. Det finns flera olika valmöjligheter gällande dörrutförande, kulörer, hyllinredning och ventilationslösningar.