produkter

Fa-skåp

Fa-skåp används för förvaring av farligt avfall. Farligt avfall är avfall som kan innebära en risk för liv och hälsa. Det kan vara exempelvis frätande, brandfarligt, toxiskt eller radioaktivt.

Om produkten

Skåpen finns i flera olika utföranden och används för insamling och förvaring av det farliga avfallet, de är lämpliga för mindre mängder avfall. Skåpen tillverkas i flera olika storlekar och med olika utrustningsalternativ.