produkter

Liftdumper

Liftdumpercontainer finns i två olika varianter: en som är täckt med dörrar och en öppen.

Om produkten

Täckt liftdumpercontainer

En täckt liftdumpercontainer med dörrar tar emot följande volymer:

  • 8m3
  • 10m3
  • 12m3

Öppen liftdumpercontainer

En öppen liftdumper tar emot följande volymer:

  • 10m3
  • 12m3
  • 14m3
  • 15m3