produkter

Miljöhus

Ett miljöhus är perfekt för källsortering av olika material.
Miljöhusen finns i två olika varianter: ett i komposit och ett i betong.

Miljöhus i komposit

Miljöhusen i komposit är motståndskraftiga mot fukt och röta, det är lätta att hålla rent och har en klar fördel i tuffa miljöer. Komposit är profiler och brädor tillverkade av återvunnen plast blandat med träfiber. Husen finns i två standardmodeller men kan även anpassas till det enskilda objektet. Det ingår stor valfrihet när det kommer till kulör, fönster, dörrar och tak.

Miljöhus i betong

Fördelen med miljöhus i betong är låg underhållskostnad, lång livstid, goda brandegenskaper, lätta att hålla rena, skadedjursäkra, samt goda egenskaper att motverka luktproblem. Huset levereras som en byggsats med golv, väggar och tak av prefabricerad betong och kan anpassas efter dina behov.