produkter

Stor box

Stor box används för avfallshantering av farligt avfall. Farligt avfall är avfall som kan innebära en risk för liv och hälsa. Det kan vara exempelvis frätande, brandfarligt, toxiskt eller radioaktivt.

Om produkten

Stor box av grå HD-polyeten 670 liter är en certifierad förpackning för transport av avfallet.
Produkten uppfyller kraven för insamling och transport av exempelvis färg- och limrester, aerosoler och bilbatterier.